Filtrace spalin

  • Elektrostatický filtr, samostatně stojící autonomní zařízení s vazbou na kotel (kotle)
  • Slouží pro velmi účinné odstranění pevných částic ze spalin za pomoci elektricky nasyceného pole uvnitř filtru. Elektrické pole je vytvořeno velmi vysokým usměrněným napětím v řádech desítek kV.
  • Velmi malé provozní náklady na provoz a dlouhá životnost zařízení, minimum pohyblivých částí. Orientačně je elektrická spotřeba 1kW na 1MW tepelného výkonu kotle.
  • Odloučený prach je z usazovacích ploch sklepáván do popelové výsypky ve spodní části filtru a následně je odváděn do popelového kontejneru, případně do centrální popelové trasy v kotelně.
  • Účinnost odloučení je cca 90%
  • Vhodnost použití u kotlů nad 1MW tepelného výkonu, je možná instalace jednoho filtru pro více kotlů.