Standardní kotelny od 200kW

 • S průmyslovým kotlem se šnekovým plněním paliva
  pro spalování pilařských, nebo truhlářských odpadů
  ve formě drobných dřevních štěpek a pilin, bez a nebo jen
  s minimálním obsahem kůry v palivu
 • Rozsah tepelných výkonů od 200 kW do 4 MW
 • Ručně vyzděná, vysoce výkonná spalovací komora
  s dlouhou dráhou pro dohoření spalin
  pro spalování
  s nízkými emisemi a vysokou účinností
 • Komplexní spalovací systém s velikostí vstupního paliva
  na palivo dle požadavku investora
  (až 240 m3)
 • Možnost separace ojedinělých nadrozměrných
  frakcí paliva za pomoci třídiče integrovaného ihned za vstupní silo
 • Řízení topných smyček
 • U jednotek nad 1 MW filtrace spalin elektrofiltrem