Velké kotelny od 1MW

 • S průmyslovým spalovacím systémem FIEDLER s plně hydraulickým plněním paliva
  od sila až do spalovací komory kotle.
 • Určené pro spalování paliv jako je: pilina, štěpka, lesní štěpka, rozštěpkované
  zbytky z těžby dřeva, štěpka s větší frakcí a přídavkem kůry, pilin a nespalitelných zbytků,
  kombinace výše uvedených paliv s ojedinělými kusy dřeva
 • Rozsah tepelných výkonů od 1MW do 4MW
 • Masivně vyzděná, vysoce výkonná spalovací komora s dvěma tahy pro dohoření spalin
  pro spalování s nízkými emisemi a vysokou účinností
 • Aktivní recirkulace spalin pro znovunavrácení spalin které odcházejí do komínu zpět
  do druhého tahu kotle k opětovnému spálení = výrazné snížení plynných emisí NO
  x
 • Komplexní spalovací systém s velikostí vstupního sila na palivo dle požadavku investora (až 240m3)
 • Vždy filtrace spalin velmi účinným elektrostatickým filtrem
 • Desítky úspěšných instalací

VEOLIA Vlašim 1MW

KINSKÝ dal BORGO 1,2MW

Městys Nová Cerekev 1,2MW

DŘEVOTERM 2x1MW

Kloboucká lesní 1,5+2,5MW

ITES Stochov 2,5MW

PREMIUM PELLETS 3,5MW
zahajujeme montáž

PREMIUM PELLETS 3,5MW
kotelna v provozu

KLAUS TIMBER 3,5MW