Červen 2012

 Červen 2012

Společně s ČVUT v Praze – s Fakultou strojní jsme začali realizovat čtyřletý projekt zaměřený na vývoj nového typu kotle pro spalování biomasy, který bude využívat inovativní způsoby řízení spalovacího procesu.

Cílem projektu je zhotovit, nainstalovat a zkušebně provozovat plně funkční vzorek kotle o výkonu 100kW, který bude sloužit jako zkušební “laboratoř” a budou na něm ověřovány nové myšlenky z oblasti elektronického řízení (software) a aktivního zvyšování účinnosti a snižování emisí vypouštěných do ovzduší. Po ukončení projektu bude společně vyvinutá nová řada kotlů pro konkrétní typ paliva a co nejlepšími ekologicko-ekonomickými parametry zařízení. Projekt je pod záštitou Technologické agentury ČR, která jej i finančně podporuje.