Nový ohraňovací lis

Nový ohraňovací lis

Naši výrobu jsme doplnili o nový supermoderní ohraňovací lis TRUMPF, který nám výrazně usnadní práci a otevře nové výrobní možnosti. S měřením ohýbaného úhlu za pomoci laseru se výrobky výrazně zpřesní a již u prvního ohybu je dosaženo požadované hodnoty.
 Říjen 2020 – Pila Vápenná

Říjen 2020 – Pila Vápenná

Začínáme montáže na nově budovaném pilařském areálu ve Vápenné. Naše dodávka obsahuje kotel s hydraulickým plněním paliva, vč. obslužných podest, velkoplošné silo, popelové hospodářství, komín a MaR kotelny. Palivem bude pilařská štěpka a kůra – vznikající jako odpad z kořenového…
 2018 kotle FIEDLER v Indonésii (Jakartě)

2018 kotle FIEDLER v Indonésii (Jakartě)

V 03/2018 jsme uvedli do provozu první ze série objednaných automatických biomasových kotlů pro indonéskou společnost. Kompletní dodávka (doprava, montáž a uvedení do provozu) byla pro mezinárodní společnost sídlící v indonéské Jakartě, která vyrábí exkluzivní výrobky z tropických dřevin. Kotelna…
 Květen 2015 – SRBSKO

Květen 2015 – SRBSKO

V Srbsku jsme uvedli do provozu horkovzdušný kotel o výkonu SZDO 3,5 MW BSHW pro vyhřívání bubnové sušárny. Kotel je vybaven vodou chlazeným pohyblivým roštem a sofistikovaným řízením spalovacích vzduchů.
 Prosinec 2013

Prosinec 2013

Po nucené odstávce topení hotelového komplexu EQUITANA resort v Martinicích jsme uvedli do provozu nový biomasový kotel o výkonu 900 kW s palivovým hospodářstvím. Doba pro kompletní instalaci kotle, palivového skladu s třídičem, nového komínu, zapojeni vodo-topo, aj. byla 4 dny.
 Listopad 2013

Listopad 2013

Pro společnost TENZA a.s. jako generálnímu dodavateli nové biomasové kotelny ve Vlašimi realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování štěpky ze zbytkové těžby dřeva. Kotel bude sloužit pro centrální zásobování teplem města Vlašim. Investor – Dalkia Kolín a.s., termín uvedení do provozu…
 Říjen 2013

Říjen 2013

Pro společnost B:POWER a.s. jako generálnímu dodavateli technologie stavby realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování pilin z pořezu dřeva. Kotel bude sloužit pro vyhřívání ORC jednotky TRIOGEN – výroba el. energie.
 Červen 2012

Červen 2012

Společně s ČVUT v Praze – s Fakultou strojní jsme začali realizovat čtyřletý projekt zaměřený na vývoj nového typu kotle pro spalování biomasy, který bude využívat inovativní způsoby řízení spalovacího procesu. Cílem projektu je zhotovit, nainstalovat a zkušebně provozovat plně funkční vzorek kotle o výkonu 100kW, který…
 Září 2011

Září 2011

Pro společnost PILOUS Lužec nad Vltavou dodáváme druhý teplovodní kotel. Dodávka příslušenství obsahuje – silo s hydraulicky ovládanou, pohyblivou podlahou 100m3, dopravní cesty do kotle, multicyklon, komín, MaR, kompletní topenářské rozvody v kotelně a k sušárnám. Kotel bude sloužit pro vytápění výrobních hal a 2 komor teplovodních…
 Květen 2011

Květen 2011

Jako vystavovatel a přednášející jsme se zúčastnili odborného semináře pořádaného spol. EPIMEX v sídle v Klášterci nad Ohří, na téma ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU, který měl zúčastněné veřejnosti přiblížit možnosti zpracování dřevního odpadu. Názorně byly předvedeny v chodu stroje na drcení, peletování a briketování dřevních odpadů. Naše společnost v…