LAMIVEX Strakonice

 LAMIVEX Strakonice

Dodávka nového kotle vč. velkoplošného sila pro spalování štěpky a pilin, vč. odlučovače tuhých látek ze spalin a M+R pro rozdělování tepla do jednotlivých topných okruhů.