Listopad 2013

Listopad 2013

Pro společnost TENZA a.s. jako generálnímu dodavateli nové biomasové kotelny ve Vlašimi realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování štěpky ze zbytkové těžby dřeva. Kotel bude sloužit pro centrální zásobování teplem města Vlašim. Investor – Dalkia Kolín a.s., termín uvedení do provozu…
 Říjen 2013

Říjen 2013

Pro společnost B:POWER a.s. jako generálnímu dodavateli technologie stavby realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování pilin z pořezu dřeva. Kotel bude sloužit pro vyhřívání ORC jednotky TRIOGEN – výroba el. energie.
 Červen 2012

Červen 2012

Společně s ČVUT v Praze – s Fakultou strojní jsme začali realizovat čtyřletý projekt zaměřený na vývoj nového typu kotle pro spalování biomasy, který bude využívat inovativní způsoby řízení spalovacího procesu. Cílem projektu je zhotovit, nainstalovat a zkušebně provozovat plně funkční vzorek kotle o výkonu 100kW, který…
 Září 2011

Září 2011

Pro společnost PILOUS Lužec nad Vltavou dodáváme druhý teplovodní kotel. Dodávka příslušenství obsahuje – silo s hydraulicky ovládanou, pohyblivou podlahou 100m3, dopravní cesty do kotle, multicyklon, komín, MaR, kompletní topenářské rozvody v kotelně a k sušárnám. Kotel bude sloužit pro vytápění výrobních hal a 2 komor teplovodních…
 Květen 2011

Květen 2011

Jako vystavovatel a přednášející jsme se zúčastnili odborného semináře pořádaného spol. EPIMEX v sídle v Klášterci nad Ohří, na téma ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU, který měl zúčastněné veřejnosti přiblížit možnosti zpracování dřevního odpadu. Názorně byly předvedeny v chodu stroje na drcení, peletování a briketování dřevních odpadů. Naše společnost v…
 Únor 2011

Únor 2011

S nástupem nového PLC regulátoru SIEMENS CLIMATIX proběhlo v naší administrativní budově školení od výrobce – SIEMENS, včetně aktualizace našeho programového vybavení. Předpokládaný termín pro uvolnění CLIMATIXu do prodeje, včetně jeho příslušenství pro kotelny (krytí IP44) je duben 2011. Kotle osazené tímto novým PLC…
 Prosinec 2010

Prosinec 2010

Protože se neustále snažíme zlepšovat technickou vyspělost našich zařízení, tak se znalostmi z oblasti MaR a mikroelektroniky jsme vyvinuli nový širokopásmový lambda kontrolér, který měří zbytkové O2 ve spalinách kotle ve spojení se širokopásmovou lambda sondou BOSCH LSU 4.9. Úspěšně proběhlo dlouhodobé testování zkušebních vzorků vč. sběru dat na…