Říjen 2013

 Říjen 2013

Pro společnost B:POWER a.s. jako generálnímu dodavateli technologie stavby realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování pilin z pořezu dřeva. Kotel bude sloužit pro vyhřívání ORC jednotky TRIOGEN – výroba el. energie.