Prosinec 2010

 Prosinec 2010

Protože se neustále snažíme zlepšovat technickou vyspělost našich zařízení, tak se znalostmi z oblasti MaR a mikroelektroniky jsme vyvinuli nový širokopásmový lambda kontrolér, který měří zbytkové O2 ve spalinách kotle ve spojení se širokopásmovou lambda sondou BOSCH LSU 4.9. Úspěšně proběhlo dlouhodobé testování zkušebních vzorků vč. sběru dat na našem zkušebním zařízení a věříme, že je to pro správný směr do budoucna pro další snižování emisí kotlů a dokonalejší řízení spalovacího procesu.

Cílem bylo dosáhnout takového rozsahu měření 02, které je plně univerzální pro použití jak na mokrá, tak extrémně suchá paliva a využít tak možnosti řízení kotle na maximum!

Zákazník tak má OKAMŽITÝ PŘEHLED O ZBYTKOVÉM KYSLÍKU ve spalinách, tzn. o kvalitě spalování.