Květen 2011

 Květen 2011

Jako vystavovatel a přednášející jsme se zúčastnili odborného semináře pořádaného spol. EPIMEX v sídle v Klášterci nad Ohří, na téma ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU, který měl zúčastněné veřejnosti přiblížit možnosti zpracování dřevního odpadu.

Názorně byly předvedeny v chodu stroje na drcení, peletování a briketování dřevních odpadů. Naše společnost v showroomu EPIMEXU vystavovala teplovodní kotel SZDO 100kW s vybíracím systémem štěpky o průměru 5m.

Tímto bychom chtěli všem zúčasněným včetně organizátorů poděkovat za možnost prezentovat se na odborném semináři a v případě konání dalších akcí zaměřených na propagování dřevních odpadů a biomasy se v případě zájmu budeme snažit poskytnout odborné informace ze segmetu spalování a dopravy biomasy.